Verkeerspolitie - Autobeheersing, besturen van een snel voertuig - PIVO

Verkeerspolitie – Autobeheersing, besturen van een snel voertuig

Deze functionele opleiding is een onderdeel van de grote opleiding 'verkeerspolitie'. 

Inhoud

Module 1 - Anti Slip:

 • Theorie: zithouding, kijktechniek, verplaatsing van massa, adhesie, centrifugale krachten, slippen, technische evoluties.
 • Praktijk: zithouding en stuurbekrachtiging, uitwijkmanoeuvres, remmen met ABS, controle van slip aan 70km/uur.

Module 2 - Rijden aan hoge snelheid op aangepast terrein:

 • Theorie: ideaal traject, ingangspunten, apex punt, uitgangspunt remmen en keuze van de versnelling.
 • Praktijk: toepassen van de onderwezen technieken op gesloten en aangepast terrein.

Module 3 - Baanrit:

 • Theorie: theoretische uiteenzetting rond wetgeving prioritaire voertuigen, richtlijnen en omzendbrieven van het parket.
 • Praktijk: besturen van een prioritair uitgerust dienstvoertuig op de openbare weg.

Evaluatie: dagelijks werk en praktijkexamen.

Leerdoelstellingen

Je kan op een schadepreventieve en wettelijke wijze met een prioritair uitgerust dienstvoertuig deelnemen aan het verkeer. Je kent de veiligheidsregels van het prioritair rijden en kan deze op een assertieve en vlotte wijze toepassen.

Doelgroep

Personeelsleden die lid zijn van het operationeel basiskader, het middenkader of het officierskader. Bij mobiliteit, aangewezen zijn voor een functie van verkeerspolitie in een korps van de federale politie, voor zover dat die betrekking als dusdanig in de personeelsformatie is voorzien.

Deelnamevoorwaarden

 • Lid zijn van het operationeel kader.
 • Bij mobiliteit aangewezen zijn voor een betrekking van verkeerspolitie in een korps. van de Federale of Lokale Politie, voor zover die betrekking als dusdanig in de personeelsformatie is voorzien.
 • De cursist dient aangeduid te zijn door het diensthoofd van zijn of haar eenheid;
 • Actueel in orde zijn met GPI 48.

Lesmethode en werkvormen

Doceren, zelfstudie, onderwijsleergesprek, gevalstudie, groepswerk, simulatiespel, experimenteel leren, demonstratie en uitvoering, praktijkoefening.

Beoordelingswijze

Formatieve, vertificatieve en proces evaluatie.

Om te slagen moet de kandidaat:

 • minimum 50% behalen voor het totaal van het dagelijks werk op iedere module.
 • minimum 60% behalen voor het praktisch examen op het einde van elke module.
 • het eindresultaat: totaal van de hierboven vermelde evaluaties onder de 60% leidt tot een tweede zittijd, behalve wanneer een samengestelde jury anders beslist mits een duidelijke motivatie.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 46 uur
Prijs Nader te bepalen
EDA-nummer EDA7645
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven