VERKEER - Vreemdelingenwetgeving en mensensmokkel bij verkeerscontrole - PIVO

VERKEER – Vreemdelingenwetgeving en mensensmokkel bij verkeerscontrole

Deze opleiding geeft de basisrichtlijnen mee bij inbreuken op de vreemdelingenwetgeving of  mensensmokkel , vastgesteld tijdens een verkeerscontrole. Een praktijkgericht stappenplan geeft precies mee wat je moet doen, wat vast te leggen, welke verhoren... om het PV te voeden. Ook wordt een duidelijke contactlijst binnen deze materie meegegeven tot verdere opvolging. 

Inhoud

Luik I: Vreemdelingenwetgeving – basiscontrole verkeer (4u)

 • wie is vreemdeling
 • documenten tot al dan niet verblijf in België
 • vaststellingen en bewijsmateriaal
 • gevolgen voor de bestuurder van het voertuig
 • te contacteren diensten
 • voorbeeld pv
 • stappenplan vreemdelingenwetgeving tijdens verkeerscontrole

 

Luik II: Mensensmokkel bij verkeerscontrole (4u)

 • wat is mensensmokkel
 • knipperlichten bij verkeerscontrole
 • eerste handelingen (opvang, gevaar voor ontvluchting .... )
 • vaststellingen en bewijsmateriaal
 • rol en gevolgen voor de bestuurder van het voertuig
 • te contacteren diensten
 • voorbeeld pv
 • stappenplan mensensmokkel tijdens verkeerscontrole

Leerdoelstellingen

Je kan tijdens een verkeerscontrole inbreuken vaststellen op de vremdelingenwetgeving en op mensensmokkel. Je kan een praktisch stappenplan opvolgen tijdens de controle om een kwalitatief basis Proces-Verbaal op te maken met kracht van bewijs. Je kan als eerste vaststeller de nodige diensten contacteren tot verdere opvolging en afhandeling van de vaststelling.

Doelgroep

Alle operationele medewerkers van de geïntegreerde politie. 

Deelnamevoorwaarden

Akkoord van de korpschef of gemandateerde. 

Lesmethode en werkvormen

Onderwijsleergesprek met veel praktijkvoorbeelden, casusbesprekingen aan de hand van een stappenplan voor vaststelling tot afhandeling.  

Beoordelingswijze

Controle op de activiteitsgraad van de cursist tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA NIEUW
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven