VERKEER - Landbouwvoertuigen, technische eisen en specificiteiten - PIVO

VERKEER – Landbouwvoertuigen, technische eisen en specificiteiten

Inhoud

Basis- en bijzondere wetgeving, nieuwigheden en wijzigingen van toepassing op landbouwvoertuigen

Specifieke kenmerken en indeling van de landbouwvoertuigen

Technische specificaties en (verplichte) uitrusting

Controle op inbreuken, te nemen maatregelen, gevolgen voor de overtreder en opstellen PV

Nabespreking

Leerdoelstellingen

De cursist kent de vigerende wetgeving, van toepassing op landbouwvoertuigen.

De cursist kent de indeling van de verschillende landbouwvoertuigen.

De cursist kent de (verplichte) technische uitrusting en eisen van landbouwvoertuigen en kan hierbij tekortkomingen vaststellen. 

De cursist kent de gevolgen voor de overtrreder bij vastgestelde inbreuken en weet hoe een kwaliteitsvol PV op te stellen. 

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur of commissaris van de geïntegreerde politie.

Deelnamevoorwaarden

Akkoord van de korpschef of gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Doceren, onderwijsleergesprek, gevalstudies en zelfstudie met veel ruimte tot interactie met de docent.

Beoordelingswijze

Activiteitsmeting door de docent tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA7972
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven