VERKEER - Gevaren bij incidenten met elektrisch of alternatief aangedreven voertuigen - PIVO

VERKEER – Gevaren bij incidenten met elektrisch of alternatief aangedreven voertuigen

Deze opleiding leert je attent te zijn voor de gevaren die gepaard gaan bij incidenten met elektrisch of alternatief aangedreven voertuigen. 

Inhoud

Deel 1 : Theorie :

 • Indeling en werking van de alternatief aangedreven voertuigen 
 • Gevaren bij incidenten met alternatief aangedreven voertuigen.
 • Elektrocutie, Explosie, Spontaan vertrekken van voertuig, Keyless sleutel, Brand, Uitstroom van vloeistoffen (Elektrolyt, Brandstof, Koelvloeistof, Olie, …)
 • Plaats, soorten en eigenschappen van batterijen van elektrisch voertuig of PHEV.
 • Veilig benaderen van alternatief aangedreven voertuig, stellen van de eerste en dringende veiligheidsmaatregelen.
 • Taken van de politiediensten bij het ter plaatse komen van incidenten met alternatief aangedreven voertuigen.
 • Bluspoging met aanwezige middelen bij brand van elk type aangedreven voertuigen.
 • De werking, gevaren en problemen van de laadpaal en de bijhorende laadstekker.
 • Benaderen van een geaccidenteerde laadpaal of -station en de nodige veiligheidsmatregelen bij het verlaten van de plaats.
 • Herkennen van de soorten rookontwikkeling in een voertuig en de mogelijke gevolgen op de gevaarsgraad bij de benandering ervan.

Deel 2 : Praktijk

 • Demo benadering voertuig en stellen van de eerste en dringende veiligheidsmaatregelen.
 • Demo ontkoppelen van een elektrisch aangedreven voertuig.
 • De plaats van de motor en de installatie van het type aandrijving.
 • Aarding van een voertuig.
 • Demo i.v.m. gebruik en veilig stellen van de laadpaal en -stekker.
 • Werking app/telefoonsleutel demonsteren.
 • Voertuig op afstand bedienen.

Leerdoelstellingen

Je kent de indeling van de verschillende elektrisch of alternatief aangedreven voertuigen en kent de voornaamste werking er van. Je weet wat de impact is van mogelijke gevaren bij een gebeurlijk ongeval en kan voor jezelf, omstaanders en betrokkenen de eerste en dringende veiligheidsmaatregelen treffen. 

Doelgroep

Leden van de geïntegreerde politie. 

Lesmethode en werkvormen

Doceren, onderwijsleergesprek, casuïstiek , demonstratie… met veel ruimte voor interactie met de cursist. 

Beoordelingswijze

De docent beoordeeld de activieitsgraad van de cursist tijdens de opleiding. 

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA8011
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven