VERKEER - Eerste hulp bij verkeersongevallen (Module 4) - PIVO

VERKEER – Eerste hulp bij verkeersongevallen (Module 4)

Inhoud

Theorie: 

  • een verkeersongeval benaderen en aanreiken van specifieke aandachtspunten bij verkeersongevallen en hoe te interpreteren, erop reageren en informatie doorgeven aan andere diensten (discipline 1 en 2)
  • situaties waarbij één van de vitale parameters is bedreigd of uitgevallen herkennen en hierop adequaat reageren
  • adequaat reageren op een noodsituatie en de gepaste hulp bieden aan de hand van de aangereikte basisprincipes EHBO
  • mogelijke wonden die kunnen voorkomen bij een verkeersongeval benaderen en initieel behandelen: bloedingen, huidwonden, letsels en traumata aan botten, spieren en gewrichten, hoofdletsel, nek- en rugletsel, oogletsel,brandwonden, ...

Praktijk:

  • demo van de eerste hulpverlening bij verkeersongevallen met lichamelijk letsel

Leerdoelstellingen

Je kan bij een verkeersongeval met lichamelijk letsel specifieke aandachtspunten interpreteren, erop reageren en kwaliteitsvol informatie doorgeven aan andere diensten (discipline 1 en 2).

Doelgroep

Alle medewerkers van de geintegreerde politie. 

Lesmethode en werkvormen

Doceren, onderwijsleergesprek, rollenspel, gevalstudie en praktijkvoorbeeld, met veel ruimte tot interactie met de cursist. 

Beoordelingswijze

De cursist wordt op permanente wijze beoordeeld op zijn/haar activiteitsgraad tijdens de opleiding. 

Details

Kenmerk Waarde
Duur 4 uur
Prijs 70,00
EDA-nummer EDA4750
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven