VERKEER - Collectief personenvervoer (bus, autocar...) - PIVO

VERKEER – Collectief personenvervoer (bus, autocar…)

De opleiding 'Bezoldigd personenvervoer’ wordt inhoudelijk aangepast naar de nieuwste wetgeving die betrekking heeft op het collectief personenvervoer.

Inhoud

A. Theorie 8 uur:

 • Besluitwet 30/12/1946 en Regentsbesluit van 20/09/1947 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en autocars.
 • KB 25/03/1986 tot vaststelling van de voorwaarden voor de afgifte van machtigingen tot het exploiteren van ongeregeld bezoldigd vervoer van personen.
 • MB van 25/03/86 tot vaststelling van de voorwaarden inzake kwaliteit, waarvan de voertuigen gebruikt voor ongeregeld bezoldigd vervoer van personen moeten voldoen.
 • Decreet van de Vlaamse Regering 20/04/2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de mobiliteitsraad van Vlaanderen.
 • Besluit Vlaamse Regering 19/07/2002 betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer.
 • Wet 15/07/2013 betreffende het reizigersvervoer
 • KB 22/05/2014 betreffende het reizigersvervoer
 • MB 23/05/2014 betreffende het reizigersvervoer
 • Verordeningen EG1071/09, EG1073/09 en de EG361/14

B. Praktijk 8 uur :

Gerichte controle op de openbare weg van de toepassing op het wetgevende en uitvoerende kader.

Leerdoelstellingen

De deelnemer:

 • herkent de 4 verschillende vormen van collectief personenvervoer over de weg.
 • controleert bij de verschillende vormen van personenvervoer de juiste documenten die eigen zijn aan iedere vorm van transport.
 • maakt de juiste keuze tussen het opstellen van een proces-verbaal van waarschuwing, het opstellen van een proces-verbaal of het toepassen van de tarieven vermeld in de boetecatalogus.
 • treedt op zowel naar de letter als de geest van de wet.

Doelgroep

Lid zijn van ofwel het operationeel kader van de Federale of Lokale Politie

Deelnamevoorwaarden

De cursist dient aangeduid te zijn door het diensthoofd van zijn of haar eenheid

Lesmethode en werkvormen

 • Uiteenzetting met ruime mogelijkheid tot interactie en ervaringsuitwisseling.
 • 8 uren praktijk op het terrein samen met de docent

Beoordelingswijze

FORMATIEF: De deelnemers worden begeleid in hun leerproces. De formatieve evaluatie zorgt ervoor dat de lesgevers tijdens het opleidingsproces kunnen nagaan of de concrete doelstellingen bereikt zijn.

PROCESEVALUATIE: De opleiding wordt aan het einde van de cursus getoetst door middel van een evaluatie.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 16 uur
Prijs 250,00
EDA-nummer EDA4994
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven