VERKEER - Veilig tussenkomen in en rondom het spoorwegdomein - PIVO

VERKEER – Veilig tussenkomen in en rondom het spoorwegdomein

Deze infosessie heeft niet als doel van externe collega’s experten inzake spoorweginterventies of -vaststellingen te maken, maar wel hen te helpen zodat ze zich kunnen beveiligen tegen de voornaamste gevaren verbonden aan het optreden op het prioritaire actieterrein (PAT) van SPC. Deze infosessie is enerzijds didactisch gezien de inlichtingen die ze verstrekt, maar kan anderzijds ook beschouwd worden als een informatieve benadering gezien de inlichtingen die ze omvat. De leden van de politiediensten zijn immers vaak niet op de hoogte van deze inlichtingen, en zijn weinig of niet vertrouwd met het spoorweggebied.

Inhoud

 • Voornaamste risico’s aanwezig op het spoorweggebied.
 • Communicatie en positiebepaling.
 • Bepaling van de rijrichting aankomend treinverkeer.
 • Begripsomschrijving, o.a. spoor en nevenspoor, groot alarm ...
 • Spoorwegsignalisatie en te nemen maatregelen bij defecten.
 • Noodstop en gemiddelde remafstand van een treinstel.
 • Aanzuigfenomeen en veiligheidsafstanden van de dienstweg en rijpad.
 • Gevaarspunten van wissel en erkenning van de wisselstand.
 • Communicatie met de aankomende treinbestuurder via signalen.
 • Betreden van een treinstel (passagiers- en goederentrein).
 • Hoge snelheidslijn en binnenlands netwerk.
 • Elektrische installatie op het spoornet en gevaren van elektrocutie.
 • Richtlijnen bij het tussenkomen van de hulpdiensten.
 • Afscherming van obstakels.
 • Trafic Control via het CIC.
 • Treinverkeer versus metroverkeer.
 • Communicatieschema en SAFETY-protocol, PAX telefoon, WOS procedure.
 • Nabespreking met vragenronde.

Leerdoelstellingen

Aan het eind van de opleiding zal de deelnemer in staat zijn veilig tussen te komen, om de eerste maatregelen bij een ongeval/incident op de spoorwegen (trein of metro) te nemen en om desgevallend de snelle aankomst ter plaatse van alle benodigde hulpmiddelen mogelijk te maken door een precieze lokalisatie van de gebeurtenis en een doeltreffende communicatie volgens de geldende protocollen.

Doelgroep

Operationele personeelsleden van de geïntegreerde politie.

Lesmethode en werkvormen

 • Gebruik van Teams voor de presentatie.
 • Onderwijsleergesprek, doceren, uitwisseling van ervaringen.

Beoordelingswijze

Transferevaluatie, bepalen of de personeelsleden de verspreide materie goed begrepen hebben door  de verkregen informatie te vergelijken met de uitgevoerde interventies. In het algemeen vormen een duidelijk opgedane kennis van het spoorweggebied of een wijziging in de handelingen op dat terrein een goed middel om de verkregen informatie en de toepassing ervan tijdens operationele processen, te evalueren.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 5 uur
Prijs 75,00
EDA-nummer EDA-7684
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven