Vakbekwaamheid C: Omgaan met agressie voor chauffeurs - PIVO

Vakbekwaamheid C: Omgaan met agressie voor chauffeurs

Bestuurders met een rijbewijs C of D moeten naast het gewone rijbewijs ook over een basiskwalificatie vakbekwaamheid (CODE 95) beschikken wanneer zij bezoldigd vervoer (goederen of personen) willen uitvoeren. Om deze vakbekwaamheid te behouden, moet een chauffeur elke 5 jaar 35 uren nascholing volgen.

Deze reglementering geldt in alle Europese lidstaten.

Bij het volgen van deze nascholing dient een chauffeur uit elk van de 3 verplichte thema’s minstens 1 module te volgen.  Het is sinds 22/8/2021 niet meer toegelaten om 2 keer dezelfde module te volgen binnen eenzelfde cyclus van 35u. 

Thema 1 Nascholing in rationeel rijden

Thema 2 Toepassen van de voorschriften:

Thema 3 Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek:  

Er geldt ook de verplichting voor elke chauffeur om tijdens de 35u nascholing ook minimaal 3u effectief te rijden op de openbare weg (Ecodrive of Defensief rijden).  Voor de praktijkrit op de weg dient u daarbij over een geldige medische schifting op uw rijbewijs (kolom 11) te beschikken.

Inhoud

Hoe reageer je als beroepschauffeur wanneer je te maken krijgt met (verkeers)agressie ? Deze opleiding kadert in de verplichte nascholing CODE 95.

Als beroepschauffeur bestaat het risico dat je vroeg of laat in aanraking komt met een of andere vorm van agressie.  Het kan gaan om specifieke verkeersagressie, maar ook op parkings of stopplaatsen kan je als beroepschauffeur met verbale of fysieke agressie geconfronteerd worden.

 

  Leerdoelstellingen

  Hoe gepast te reageren leer je tijdens deze opleiding

  • Situering en doelstelling
  • Wat is agressief gedrag ?
  • De verschillende vormen van agressie
  • Communicatie bij agressie
  • Conflicthantering
  • Hoe correct reageren op agressie
  • Agressie met fysiek geweld
  • Wetgeving – wettige verdediging
  • Diverse oefeningen en cases rond (verkeers)agressie
  • De juiste strategie bij de diverse vormen van agressie
  • Tips bij/tegen agressie op parkings
  • PTSS – Post Traumatic Stress Syndroom
  • Praktijksessie geweldbeheersing: rollenspel en oefenen in de praktijk

  Deze module valt onder thema 3.

  Doelgroep

  Deze opleiding is bedoeld voor alle chauffeurs met rijbewijs C/CE/D/DE die zich in orde willen stellen met de verplichte nascholing vakbekwaamheid CODE 95 én op de juiste wijze met agressie willen kunnen omgaan.

  Deelnamevoorwaarden

  In het bezit van rijbewijs C met vakbekwaamheid. 

  Details

  Kenmerk Waarde
  Duur 7 uur
  Prijs 142,00
  Startdatum Geen startdatum
  Alle details weergeven