VERKEER - Uitzonderlijk vervoer, wetgeving en controle op - PIVO

VERKEER – Uitzonderlijk vervoer, wetgeving en controle op

Inhoud

 • Uitzonderlijk vervoer, begripsomschrijving.
 • Wetgeving en reglementering.
 • Het voertuig: constructie, de ondeelbare lading, afmetingen.
 • De vergunning: aanvraag en documenten (WebTeuv).
 • Retributie: tarieven en categorieën.
 • Begeleiding: aard van de begeleider en de certificatie.
 • Technische massa’s en homologatie.
 • Reisweg: categorisering en reglementering.
 • Controle op het uitzonderlijk vervoer:
  • De bevoegde instanties.
  • Verbodsbepalingen (uitzonderlijk vervoer, het verbod qua tijdstip en/of locatie).
  • Bespreking van de boetecatalogus (wijziging sedert 01/03/2014) en praktische toepassing ervan.
  • Vaststellen van inbreuken en bespreking van voorbeeld PV’s (nuttige tips).
 • Praktijkuitvoering en nabespreking.

Leerdoelstellingen

Je kent de regelgeving die van toepassing is op het uitzonderlijk vervoer en kan een gerichte controle uitvoeren.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 16 uur
Prijs 250,00
EDA-nummer EDA2772
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven