Tussenkomst in een beperkte ruimte met een bijzonder risico - End User - PIVO

Tussenkomst in een beperkte ruimte met een bijzonder risico – End User

Alle beschouwingen in dit erkenningsdossier gelden zowel voor vrouwen als voor mannen. De Nationale Politieacademie wil zich uitdrukkelijk engageren in de strijd tegen de discriminatie, onder welke vorm dan ook, tijdens de opleidingen die zij organiseert.  Een beperkte ruimte kan omschreven worden als volgt: alle plaatsen waar de politionele tussenkomst bemoeilijkt word door de beperkte afmetingen van de ruimte en die hierdoor het risico op blessures bij zowel interventieploeg als bij de te overmeesteren persoon verhogen. Een beperkte ruimte kan beschouwd worden als: een cel in de gevangenis, politiecel en een isolatiecel.  Tijdens het binnendringen in deze beperkte ruimtes kan de politie geconfronteerd worden met bijzondere gedragingen van de te overmeesteren persoon. Dit moeten ze kunnen herkennen en rekening mee houden.  Het is ten stelligste om aan te raden een bijkomende operationele risicoanalyse te voorzien vooraleer over te gaan tot een dergelijke interventie

Inhoud

Module 1 : Theoretische aspecten - 3 uur

Module 1.1 Het fenomeen Excited delirium - Inzicht hebben in het fenomeen en zijn werkwijze hierop kunnen afstemmen. 2uur

Module 1.2 Interventie technieken en tactieken in het kader van tussenkomst in een beperkte ruimte met een bijzonder risico. 1uur

Module 2 : Praktische aspecten - 5 uur

Module 2.1 Interventie technieken - de aanwending van de bijzondere middelen eigen aan zijn eenheid. 2uur

2.2 Interventietacktieken - Aanwending van de bijzondere middelen eigen aan zijn eenheid. 3uur

 

 

 

Leerdoelstellingen

De cursist:  geeft de definitie van Excited Delirium.  onderscheidt de geschiedenis en de evolutie in situaties Exited Delirium.  somt de verschillende gevallen van Unexpected Sudden Dead op.  onderscheidt de invloeden van drugs en alcohol.  bestudeert Excited Delirium situaties wereldwijd.  herkent de symptomen van Excited Delirium.  herkent de symptomen van de gevaarszone bij Excited Delirium.  argumenteert de aangewezen interventie methodes

De cursist:  somt de basisprincipes voor tussenkomst in een beperkte ruimte met een bijzonder risico op.  identificeert de wettelijke basis en het referentiekader.  inventariseert de te nemen handelingen tijdens de eerste reactie.  beseft het beperkte karakter van andere dwangmiddelen bij interventies in beperkte ruimtes.  verduidelijkt de aan te wenden tactiek voor de politie interventie techniek tijdens tussenkomst in een beperkte ruimte met een bijzonder risico.  schematiseert de aan te wenden politie interventie techniek tijdens tussenkomst in een beperkte ruimte met een bijzonder risico.  is zich bewust van de te respecteren veiligheidsregels.  identificeert de te nemen maatregelen en handelingen na de uitvoering van een tussenkomst in een beperkte ruimte met een bijzonder risico

De cursist:  voert de politie interventie technieken met 3 of 5 personen, met de aanwending van de middelen eigen aan zijn eenheid, correct uit tijdens een tussenkomst in een beperkte ruimte met bijzonder risico.  reageert gepast, zowel individueel als in groep, op mogelijke wendingen tijdens de uitvoering van de politie interventie techniek tussenkomst in een beperkte ruimte met een bijzonder risico.

De cursist:  reageert individueel en in teamverband van 3 of 5 personen gepast op situationele tussenkomsten in beperkte ruimtes met een bijzonder risico.  handelt correct tijdens de eerste reactie met respect voor de basisprincipes.  handelt correct als de parameters van de interventie veranderen  kiest de meest aangewezen tactiek.  respecteert ten volle de veiligheidsregels.  voert de correcte nazorg uit.

Doelgroep

Deze voorwaarden zijn cumulatief.

 Geïntegreerde politie

X Lokale politie

X Federale politie 

Operationele personeelsleden

Inspecteur  Hoofdinspecteur  Commissaris  Hoofdcommissaris 

Deelnamevoorwaarden

Niet ontzegd zijn uit het recht om een wapen in dienst te dragen  Vrijwilliger zijn  Een positief advies gekregen hebben van de korpschef of directeur  Moet voldoen aan de eisen voorzien in de GPI 48  De vragende eenheid voorziet een schild (type GBPR – rechthoekig) per 3/5 man  Aangepaste bijzondere beschermingskledij (robocop HHOO) voor iedere deelneme

Lesmethode en werkvormen

Doceren

Casus

Praktisch oefenen.

Onderwijsleergesprek

Demonstratie / uitvoering

Groepsbespreking.

Beoordelingswijze

De formatieve evaluatie:

Dagelijks werk Gedurende de volledige vorming worden de kandidaten aan de hand van praktische oefeningen formatief geëvalueerd. Deze evaluaties gebeuren op basis van de geleverde prestaties en geven de individuele waarden en tekortkomingen van de kandidaat aan, zij dienen om het leerproces te verbeteren.

De certificatieve evaluatie:

Eindevaluatie Op het einde van de opleiding wordt de kandidaat, door de lesgevers, beoordeeld tijdens de praktische oefeningen. De voorwaarden tot slagen : Om als geslaagd beschouwd te worden, dient de kandidaat gepast situationeel in teamverband kunnen reageren tijdens een tussenkomst in een beperkte ruimte met een bijzonder karakter. Tijdens deze oefening wordt er bijzonder aandacht geschonken aan het respect van de veiligheidsprincipes, de correcte uitvoering van de technieken, de geleerde tactieken en procedures, evenals de waarden van ‘geweldsbeheersing’. Een kandidaat welke niet slaagt voor de opleiding “Tussenkomst in een beperkte ruimte met een bijzonder risico” kan zonder beperking opnieuw deelnemen aan een volgende sessie van deze opleiding. In geval er geen akkoord is bij de eindevaluatie zal het departementshoofd geweldsbeheersing, of indien nodig de directeur van de school, een beslissing nemen.

De procesevaluatie

Op het einde van de opleiding is er een procesevaluatie door middel van een evaluatieformulier.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 120,00
EDA-nummer EDA6327
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven