Themis - base, loonmotor - PIVO

Themis – base, loonmotor

Inhoud

  • Module 1: Themis: de toepassing.
  • Module 2: Personeelsbeheer.
  • Module 3: Afwezigheden en verloven.
  • Module 4: Vergoedingen en toelagen / looncodes.
  • Module 5: Beheer van het loondossier.
  • Module 6: Schuldbeheer.
  • Module 7: Outputs.

Leerdoelstellingen

Je verkrijgt kennis van het geldelijk statuut van de geïntegreerde politie.

Doelgroep

CALog-personeel en operationeel personeel, alle niveaus, op voorwaarde dat ze werken in een personeelsdienst of de dienst financiën binnen de politiezone

Deelnamevoorwaarden

Je hebt toelating van de korpschef of van zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe.

Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking, voordracht en onderrichte dialoog.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding

Details

Kenmerk Waarde
Duur 16 uur
Prijs 240,00
EDA-nummer EDA 3394
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven