Wijkagenten terugkomdag - PIVO

Wijkagenten terugkomdag

Je bent reeds een tijdje aan de slag als wijkagent. Wens je nieuwe inzichten te krijgen gelinkt aan je job en ervaringsgericht kennis uitwisselen met collega’s, kom dan naar deze terugkomdag die specifiek gericht is aan iedereen die wijkagent is. 
Na een gedeelte specifieke bijscholing in de voormiddag, volgt de gezamenlijke maaltijd. In de namiddag werken we rond intervisie met specifieke thema’s (delen van ervaringen).

Inhoud

Op basis van het doorlopen van 4 workshops wordt er teruggekoppeld en worden er ervaringen uitgewisseld

Doelgroep

Je bent een wijkagent in de functie van agent, inspecteur of hoofdinspecteur.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Onderwijsleergesprek, klassengesprek, oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 140,00
EDA-nummer EDA7009
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven