VERKEER - Individueel bezoldigd personenvervoer (taxiwet) - theorie en praktijk - PIVO

VERKEER – Individueel bezoldigd personenvervoer (taxiwet) – theorie en praktijk

Inhoud

Theorie - wettelijk kader:

  • Minimum leeftijd van de bestuurders.
  • Het rijbewijs / medische schifting.
  • Herijkverrichtingen van taxameters.
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Vlaams Gewest (uitgebreid).
  • Waals Gewest.

Praktijk - controle op de taxiwetgeving:

  • Gebruik van de checklist.
  • Proces-verbaal.
  • Best practices.

Leerdoelstellingen

Je verwerft inzicht in de taxiwetgeving. Je kan de nodige vaststellingen verrichten bij inbreuken op de taxiwetgeving. Je kan overgaan tot een efficiënte controle van een taxi binnen de recent aangepaste regelgeving in Vlaanderen.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur of officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 16 uur
Prijs 330,00
EDA-nummer EDA7422
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven