Startersopleiding open aanbod - PIVO

Startersopleiding open aanbod

De startersopleiding wil nieuwe personeelsleden een brede maar concreet toepasbare introductie geven in de werking van het lokaal bestuur om zo een essentiële basis aan te reiken, nodig voor een vlotte start.

Inhoud

Dag 1:

 • Kennismaking en inleiding (1 uur).
 • Werken in een overheidscontext (3 uur).
 • Openbaarheid van bestuur (3 uur).

Dag 2:

 • Structuur en werking van een lokaal bestuur (6 uur).

Dag 3:

 • Klantgerichtheid (3 uur).
 • Vraagmoment eindopdracht (0,5 uur).

Dag 4:

 • Notuleren (3 uur).
 • Kwaliteitsvol werken (3 uur).

Dag 5:

 • Basis financiën in een lokaal bestuur (3 uur).
 • Beleids- en beheercyclus (3 uur).

Dag 6:

 • Provincies in cijfers (1,5 uur).

Dag 7:

 • Rechtspositieregeling (3 uur).
 • Dilemmatraining (3 uur).

Doelgroep

Recent aangeworven personeelsleden bij gemeenten of OCMW’s.

Lesmethode en werkvormen

De opleiding is uiterst praktijkgericht. Diverse items die relevant zijn binnen de werking van een lokaal bestuur, worden op een zeer concrete manier aangereikt.

Vereisten: computer of laptop met stabiele internetverbinding, webbrowser Chrome of Firefox, audio, webcam en micro.

Beoordelingswijze

Tijdens deze opleiding maak je een opdracht waarin je het belang en de relevantie van de gevolgde modules duidt. Je krijgt hierover feedback van de betrokken docenten. Dergelijke opdracht draagt ertoe bij dat het aangereikte materiaal concreet toepasbaar wordt in de eigen specifieke werkcontext.

Geschatte tijd voor het maken van de eindopdracht: 4 uur

Details

Kenmerk Waarde
Duur 34,5 uur
Prijs 805,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven