Startersopleiding open aanbod - PIVO

Startersopleiding open aanbod

De startersopleiding wil nieuwe personeelsleden een brede maar concreet toepasbare introductie geven in de werking van het lokaal bestuur om zo een essentiële basis aan te reiken, nodig voor een vlotte start.

Inhoud

Dag 1:

 • Kennismaking en inleiding (1 uur).
 • Werken in een overheidscontext (3 uur).
 • Wegwijs in het nieuwe bestuursdecreet (3 uur).

Dag 2:

 • Structuur en werking van een lokaal bestuur (6 uur).

Dag 3:

 • Notuleren (3 uur).
 • Dilemmatraining (3 uur).

Dag 4:

 • Provincies in cijfers (1,5 uur).
 • Kwaliteitsvol werken (3 uur).

  Dag 5:

  • Basis financiën in een lokaal bestuur (3 uur).
  • Beleids- en beheercyclus (3 uur).

  Dag 6:

  • Rechtspositieregeling (3 uur).
  • Klantgerichtheid (3 uur).

  Dag 7:

  • Uitleg eindopdracht en terugkommoment (0,5 uur).

  Eventueel terugkommoment:

  • Voorstelling opdrachten en uitwisseling leerervaringen (3 uur).

  Doelgroep

  Recent aangeworven personeelsleden bij gemeenten of OCMW’s.

  Lesmethode en werkvormen

  De opleiding is uiterst praktijkgericht. Diverse items die relevant zijn binnen de werking van een lokaal bestuur, worden op een zeer concrete manier aangereikt.

  Vereisten: computer of laptop met stabiele internetverbinding, webbrowser Chrome of Firefox, audio, webcam en micro.

  Beoordelingswijze

  Tijdens deze opleiding maak je een opdracht waarin je het belang en de relevantie van de gevolgde modules duidt. Je krijgt hierover feedback van de betrokken docenten. Dergelijke opdracht draagt ertoe bij dat het aangereikte materiaal concreet toepasbaar wordt in de eigen specifieke werkcontext.

  Geschatte tijd voor het maken van de eindopdracht: 4 uur

  Details

  Kenmerk Waarde
  Duur 36 uur
  Prijs Nader te bepalen
  Startdatum Geen startdatum
  Alle details weergeven