Start to fin! - PIVO

Start to fin is de opleiding voor wie de financiën van een lokaal bestuur nieuw is of voor wie zijn kennis wil opfrissen. Na deze opleiding ken jij het referentiekader van de financiële medewerker. Je leert bovendien de belangrijke topics waarmee medewerkers op de financiële dienst in aanraking komen.

Inhoud

DAG 1: Situering van financiën in lokale besturen en de inkomstenstromen

 • Lokale besturen: enkele historische beschouwingen
 • Situering van financiën in een lokaal bestuur
 • Inkomstenstromen voor lokale besturen
  • Exploitatie-ontvangsten
   • Ontvangsten uit de werking
   • Fiscale ontvangsten
   • Algemene Werkingssubsidies & specifieke subsidies
    • Gemeentefonds
    • Investeringsfonds
    • Link met actualiteit en de septemberverklaring 2022
 • Ontvangstencyclus
 • Link met debiteurenbeheer
 • Het voeren van lokaal beleid (theoretisch kader, dat concreet ingevuld wordt in dag 3: BBC voor financiële medewerkers)

DAG 2: Uitgavenstromen

 • Situering van de uitgaven in een lokaal bestuur
 • Soorten uitgaven
  • Exploitatie-uitgaven
   • Werkingskosten/ goederen en diensten
   • Personeelskosten
   • Individuele hulpverlening
   • Toegestane werkingssubsidies
   • Financiële uitgaven
  • Investeringsuitgaven
  • Financieringsuitgaven
 • Uitgavencyclus
  • Aankoopcyclus en opvolging
  • Kredietbewaking
  • Voorafgaandelijk visum
  • Overheidsopdrachten
  • Btw-aspecten

DAG 3: De beleids- en beheerscyclus voor financiële medewerkers

 

 • de ontvangsten- en uitgavencyclus
 • de kosten en opbrengsten
 • het boeken van dagelijkse verrichtingen
 • het transactiemoment
 • investeringen en desinvesteringen
 • investeringssubsidies
 • financiering op korte en lange termijn
 • beleggingen
 • toegestane leningen

Doelgroep

Nieuwe medewerkers op de dienst financiën of medewerkers met beperkte ervaring die nood hebben aan een totaaloverzicht van het werk op de financiële dienst van een lokaal bestuur.

Lesmethode en werkvormen

Presentatie met voorbeelden uit de praktijk.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 18 uur
Prijs 400,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven