Sporen, spoorbewust optreden - PIVO

Sporen, spoorbewust optreden

Je kan los van de richtlijnen van het gerechtelijk arrondissement waartoe je behoort, als eerste interveniërende ploeg spoorbewust optreden op een plaats delict. Je kan sporen detecteren en deze beschermen tot het technisch en wetenschappelijk labo ter plaatse is. Je kan alle voorbereidende maatregelen treffen en de nodige perimeters instellen.

Inhoud

  • Plaats van de feiten.
  • Ontradingszone, isolatiezone, gerechtelijke uitsluitingsperimeter, looppad.
  • 1 chief coördinator, communicatie, vaststellingen tijdens de controle op perimeters, ...
  • Spoorbewust optreden: kledij, contaminatie, kruiscontaminatie, ...
  • Verpakken, beveiligen en staalname van sporen.
  • Biologische sporen, andere sporen.
  • DNA van sporen en bewijsmateriaal.
  • Actie naar aanwezige personen.
  • Slotbepalingen.

Doelgroep

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie en praktijkoefeningen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA1706
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven