Sociale Promotie naar Inspecteur - PIVO

Sociale Promotie naar Inspecteur

De versnelde basisopleiding agent en beveiligingsagent naar inspecteur is een sociale promotie die telkens start op 1 maart en op 30 september wordt afgesloten. Deze opleiding duurt dus 7 maanden. Zoals elke pas afgestudeerde inspecteur volgt de aspirant daarna een probatiestage van 6 maanden.

Een aspirant agent wordt gedurende zijn opleiding afgedeeld vanuit zijn zone of dienst van tewerkstelling naar de provinciale politieschool PIVO.

Start je binnenkort de sociale promotie of ben je bezig met de selecties, dan kan volgende info nuttig zijn. Vanaf de start van de opleiding ontvangt de aspirant verlof aan 2 dagen per maand. De 14 dagen aspirantenverlof worden door de school hoofdzakelijk ingepland tijdens de schoolvakanties van het regulier onderwijs. Enkele dagen mag de aspirant zelf vrij inplannen na overleg.
De aspirant heeft gedurende de opleiding geen premies en vergoedingen (weekend-, nacht- en overuren). 

Inhoud

De opleiding is opgedeeld in 13 modules en één stage. Elke module bevat een reeks vakken, gedoceerd door (vooral) ervaringsdeskundigen vanop het terrein.

Module 1: Plaats en rol van de aspirant in een politieschool
Module 2: Plaats, functie en rol van de politie in onze samenleving.
Module 3: Plaats, functie en rol van de kaders in de geïntegreerde politie.
Module 4: Technische basiscompetenties
Module 5: Initiatie in de primaire politionele processen
Module 6: Openbare orde en algemene politieoperaties
Module 7: Gemeenschapsgerichte politiezorg
Module 8: Aanpak van courante fenomenen
Module 9: Aanpak van specifieke situaties
Module 10: Actualiteitsfenomenen
Module 11: Fysieke en mentale training
Module 12: Geweldbeheersing
Module 13: Tweede taal

Opleidingsstage in operationele situaties (160 uren)

Doelgroep

Je bent vandaag agent of beveiligingsagent van politie en wil morgen inspecteur worden? Om te kunnen deelnemen aan het interne bevorderingsexamen moet je ofwel in het bezit zijn van een diploma niveau C (secundair onderwijs) ofwel slagen in de kaderproef van de dienst Rekrutering en Selectie. Doorsta je die met vlag en wimpel, dan heb je met andere woorden eigenlijk geen diploma niveau C nodig om deel te nemen aan het vergelijkend examen voor aspirant-inspecteur. 

Deelnamevoorwaarden

Om tot deze basisopleiding worden toegelaten, dien je te voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden, waarbij het slagen in de selectieproeven er één van is.

Voor meer info zie JobPol.be

Lesmethode en werkvormen

De gebruikte werkvormen zijn congruent aan de lesinhoud en de evaluatiemethodes.

Deze worden gedifferentieerd naar de noden van de cursisten en zijn praktijkgericht.

Beoordelingswijze

De aspirant moet minimum een bevredigende evaluatie krijgen op de eindevaluatie  professioneel functioneren.

Op het schriftelijk examen wordt de theoretische kennis beoordeeld en moet de aspirant minimum 50% behalen.

Op het praktisch examen wordt, a.h.v. een rollenspel in verkeer, de praktische vaardigheden van de aspirant geëvalueerd. Opnieuw moet hij minimum 50% behalen.

Op het mondeling examen wordt een eindwerk verdedigd waarin de aspirant een situatie uit de stage toelicht en koppelt aan het wettelijk kader. Opnieuw minimum 50%.

Voor het totale cijfer (dagelijks werk, sport, geweldbeheersing en examen), moet de aspirant minimum 60% behalen om te slagen.

Details

Kenmerk Waarde
Prijs Nader te bepalen
Edities 1 edities Zie alle startdatums
Alle details weergeven
Inschrijven

Planning

Editie
2024
Prijs
Gratis
Beschikbare plaatsen
Er zijn nog 3 plaatsen beschikbaar.