RMI-wetgeving, sociale balans en GPMI - PIVO

RMI-wetgeving, sociale balans en GPMI

De wereld van de RMI-wetgeving verder ontdekken? Tijdens deze opleiding verwerf je inzicht in het wettelijk kader en de structuur en toepassing ervan. En dat is nog niet alles! Je verkent ook de kracht van de sociale balans, jouw sleutel tot integrale, doelgerichte en stressbewuste hulpverlening op maat; de tool biedt een breed scala aan levensdomeinen waarmee jij en je cliënt samen aan de slag kunnen, met als resultaat een op maat gemaakt GPMI. Schrijf je nu in voor de tweedaagse opleiding die informatief, inspirerend en direct toepasbaar is!

 

Inhoud

RMI-wetgeving:

  • Onderzoek en aftoetsing van de toekenningsvoorwaarden.
  • Bepaling van de categorie van gerechtigden.
  • Berekening van de bestaansmiddelen en bepaling van het bedrag leefloon.
  • Overlopen van een procedure van aanvraag over onderzoek tot beslissing en kennisgeving.
  • Stopzetting en terugvorderingen.
  • Staatstoelagen.
  • De speciale categorieën gerechtigden.

Sociale balans en GPMI:

  • Wetenschappelijke inzichten over het belang van integrale hulpverlening.
  • Opmaak sociale balans via concrete cliëntprofielen.
  • Opmaak van een GPMI en evaluatie van de vooraf bepaalde doelen in ‘de persoonlijke contacten’ tussen maatschappelijk werker en cliënt.

Leerdoelstellingen

RMI-wetgeving:

Je kent de finesses van de RMI-wetgeving. Je kent de toepasbare procedures en berekeningen van een RMI. Je kent de bevoegdheidsregels binnen de RMI. Je kunt de RMI-wetgeving correct toepassen. Je kunt een gemotiveerd voorstel opstellen. Je kunt een leefloon berekenen.

Sociale balans en GPMI:

Je kunt de leefsituaties van individuen en gezinnen in kaart brengen en opvolgen. Je kunt analyses op een hogerliggend niveau maken om problemen in de eigen gemeente in kaart te brengen. Je kunt cliënten proactief en preventief ondersteunen op basis van hun sterktes en zwaktes. Je kunt een GPMI opstellen conform de regelgeving. Je kunt evaluaties, bijsturingen en sancties opstellen. Je kunt de resultaten van geleverde inspanningen in hulp- en dienstverlening zichtbaar maken.

Doelgroep

Maatschappelijk werkers die werken bij sociale diensten van OCMW’s.

Lesmethode en werkvormen

Interactieve opleiding met veel praktijkvoorbeelden, oefeningen en actieve inbreng van de deelnemers.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 12 uur
Prijs 300,00
Startdatum 08-10-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
08-10-2024
Prijs
300,00
Bijeenkomsten
4 bijeenkomsten
Locatie
Provinciehuis Leuven
Beschikbare plaatsen
Volzet