Slachtofferbejegenaars - terugkomdag - PIVO

Slachtofferbejegenaars – terugkomdag

Je wordt op de hoogte gebracht van de nieuwigheden binnen de politionele slachtofferbejegening. Je deelt je ervaringen en je kennis tijdens gemodereerde workshops en de werklunch.

Inhoud

  • Het wetgevend kader,  Huidig aanbod in het kader van de aanpak,  Toekomst: wat zit er in de pijplijn? (Maria De Sterck).
  • Toelichting van de werking met intersectorale partners in Limburg, Systeemgerichte aanpak (Nienke Scholten).
  • Hoe werkt ketenaanpak, meerwaarde, hiaten, … (Jessy Clynen).
  • Justitiële aanpak arrondissement Halle-Vilvoorde (Ine Van Wymersch).
  • Aanbod opleidingen slachtofferbejegening in PIVO (Bart Vergauwen en Kim Agneessens).

Doelgroep

Je bent agent of inspecteur, hoofdinspecteur of commissaris van politie of je bent Calog personeelslid binnen een politiezone. Je bent werkzaam als slachtofferbejegenaar binnen jouw lokale zone en volgde de erkende lange opleiding slachtofferbejegening.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie en praktijkoefeningen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 140,00
EDA-nummer EDA6372
Startdatum 20-12-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven
Inschrijven

Planning

Startdatum
20-12-2024
Prijs
140,00
Bijeenkomsten
1 bijeenkomst
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.