Slachtofferbegeleiding tijdens het identificatieproces-DVI - PIVO

Slachtofferbegeleiding tijdens het identificatieproces-DVI

Sinds het bestaan van de dienst Disaster Victim Identification, hebben wij als slagzin “To speak for the Dead to protect the Living”. Voor de doden kunnen we niet veel meer doen, maar voor hen die achterblijven des te meer. Daarom hebben we sinds The Herald of Free Enterprise samengewerkt met psychosociale diensten om het leed van de nabestaanden op een zo goed mogelijke manier te kunnen opvangen en verzachten. Sinds die tijd werken we daarom samen met de dienst Dringende Sociale Hulpverlening van Rode Kruis Vlaanderen. Dit was lange tijd vooraleer slachtofferbejegening een basisfunctionaliteit van de politie werd. 
In de loop der jaren is de psychosociale hulpverlening echter gegroeid en uitgebouwd. Dit maakt dat er anno 2019 een goed gestructureerde hulpverlening beschikbaar is binnen de geïntegreerde politie en dat deze daarenboven een wettelijk statuut verworven heeft: de politionele slachtofferbejegening als basisfunctionaliteit. Tijdens de rampspoedige gebeurtenissen van de laatste jaren werden we meer en meer overstelpt met vragen van lokale en federale collega's belast met slachtofferbejegening om ook tijdens deze omstandigheden hun verantwoordelijkheid te kunnen opnemen. Doorheen de loop van de jaren is duidelijk geworden dat de woestijn intussen tot een florerend landschap herschapen is en dat er meer dan genoeg diensten waren binnen de politie welke de taak van het Rode Kruis konden overnemen. Daarenboven heeft het Rode Kruis Vlaanderen altijd gezegd dat zij ons zouden blijven bijstaan zolang de nood daartoe bestond. Bij de aanslagen van 22/03/2016 is eens te meer duidelijk geworden dat door de veelheid van actoren op het terrein de psychosociale diensten elkaar meer hinderden en zo ook een adequate zorgverlening naar de nabestaanden bemoeilijkten. Teneinde dit in de toekomst te voorkomen is het nodig om nu een pool politionele slachtofferbejegenaars op te leiden die het DVI kunnen bijstaan bij de inzameling van Ante Mortem gegevens, de slechtnieuwsmelding na identificatie van de overledenen, begeleiding van de nabestaanden tijdens de laatste groet en de teruggave van de persoonlijke voorwerpen vooraleer deze nabestaanden dan op termijn door te verwijzen naar verdere psychosociale begeleiding. Deze cursus laat toe aan deze politionele slachtofferbejegenaars, welke ervoor kiezen te worden geëngageerd in het DVI-proces, met het DVI kennis te maken. De cursus toont aan hoe er zal samengewerkt worden, wat het takenpakket is en hoe dit praktisch uitgevoerd wordt. Deze cursus zal op regelmatige tijdstippen moeten gegeven worden om voldoende politionele slachtofferbejegenaars te hebben en zo in alle mogelijke rampscenario’s het hoofd te kunnen bieden. 
 

Inhoud

Module 1.1 : Identificeren van de noodzakelijke elementen om het opstellen van een Ante Mortem dossier te kunnen begeleiden

Module 1.2 : Inzicht hebben in de werkwijze voor het opstellen van het formulier Ante- en Post-Mortem formulieren

Module 2.1 : Identificeren van de noodzakelijke elementen om een efficiënte begeleiding te kunnen uitvoeren tijdens het DVI proces    

Module 3 : Praktische vorming    

Leerdoelstellingen

De deelnemer:
    identificeert de wijze waarop het DVI is ontstaan en de rol van Interpol in dit proces
    identificeert de noodzakelijke informatie elementen om een AM dossier op te kunnen stellen.
    onderscheidt de informatie te bekomen door DNA onderzoek.
    onderscheidt de informatie te bekomen door het inwinnen van persoonlijke gegevens.
    onderscheidt de informatie te bekomen door analyse van foto’s.
    onderscheidt de te vervolledigen items van het formulier Ante- en Post-Mortem.
    identificeert op welke wijze hij kan assisteren om de noodzakelijke informatie te bekomen om de items van het
      formulier Ante Mortem te vervolledigen.
    begrijpt de noodzaak aan discretie en respect ten overstaan van de familie en of nabestaanden.
    identificeert de noodzakelijke informatie elementen om een efficiënte begeleiding te kunnen uitvoeren tijdens het DVI
       proces.
    onderscheidt de wijze van begeleiding tijdens het identificatieproces.
    onderscheidt de wijze van begeleiding tijdens de slechtnieuwsmelding.
    onderscheidt de wijze van begeleiding tijdens de laatste groet en de teruggave van persoonlijke voorwerpen.
    onderscheidt de wijze van begeleiding tijdens de overgave overname van de begeleiding door een tweedelijns
      psychosociale opvangdienst
 

Doelgroep

Slachtofferbejegenaars van de politie

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde

Lesmethode en werkvormen

Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA 7244
Startdatum 08-10-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
08-10-2024
Prijs
130,00
Bijeenkomsten
1 bijeenkomst
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.