Selectie- en gunningscriteria - PIVO

Selectie- en gunningscriteria

Tijdens deze opleiding krijg je inzicht in het ontwikkelen van nauwkeurige administratieve voorwaarden voor optimaliseren van bestekken. Er wordt stilgestaan bij zowel de selectie- als de gunningscriteria. Het accent ligt op het formuleren van heldere en haalbare eisen, essentieel voor een succesvolle plaatsing van overheidsopdrachten. Je krijgt de mogelijkheid om actief mee te werken met eigen voorbeelden en dossiers.

Inhoud

 • Inleiding en situering
 • Selectiecriteria
  • Beroepsbekwaamheid
  • Economische en financiële draagkracht
  • Technische en beroepsbekwaamheid
 • Hoe controleren en in welke fase
 • Gunningscriteria
  • De economisch meest voordelige inschrijver
  • Hoe vergelijken we de offertes
  • Motivering
 • Feedback op eigen voorbeelden en dossiers

Doelgroep

Ambtenaren en medewerkers van lokale besturen en instellingen die betrokken zijn bij overheidsopdrachten en werken.

Lesmethode en werkvormen

Interactieve les met powerpointpresentatie.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 3 uur
Prijs 90,00
Startdatum 02-10-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
02-10-2024
Prijs
90,00
Bijeenkomsten
1 bijeenkomst
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.