Scenariotraining nood- en interventieplan (AT2911) - PIVO

Scenariotraining nood- en interventieplan (AT2911)

Dit is de voortgezette opleiding Scenariotraining nood- en interventieplan (AT2911).

Inhoud

Verschillende scenario's worden door docent geacteerd of voorgesteld op verschillende locaties.

Leerdoelstellingen

Kunnen inspelen op crisissituaties en de kennis van de nood- en interventieplanning op peil houden.

Doelgroep

Alle brandweermannen of -vrouwen die verbonden zijn aan een hulpverleningszone.

 

Lesmethode en werkvormen

De opleiding bestaat uit 3u koude praktijk

Beoordelingswijze

De opleiding wordt afgesloten met een permanente vorming met schriftelijke neerslag.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 3 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven