RMI-wetgeving: het recht op maatschappelijke integratie praktisch toegepast - PIVO

RMI-wetgeving: het recht op maatschappelijke integratie praktisch toegepast

Inhoud

  • Onderzoek en aftoetsing van de toekenningsvoorwaarden.
  • Bepaling van de categorie van gerechtigden.
  • Berekening van de bestaansmiddelen en bepaling van het bedrag leefloon.
  • Overlopen van een procedure van aanvraag over onderzoek tot beslissing en kennisgeving.
  • Stopzetting en terugvorderingen.
  • Staatstoelagen.
  • De speciale categorieën gerechtigden.

Leerdoelstellingen

Je kent de finesses van de RMI-wetgeving. Je kent de toepasbare procedures en berekeningen van een RMI. Je kent de bevoegdheidsregels binnen de RMI. Je kunt de RMI-wetgeving correct toepassen. Je kunt een gemotiveerd voorstel opstellen. Je kunt een leefloon berekenen.

Doelgroep

Maatschappelijk werkers die werken bij sociale diensten van OCMW’s.

Lesmethode en werkvormen

Theoretische uiteenzetting met veel praktijkvoorbeelden en actieve inbreng van de deelnemers.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven