Risicoanalyse bij prioritair rijden met brandweervoertuigen - 4u theorie (AT 5019) - PIVO

Risicoanalyse bij prioritair rijden met brandweervoertuigen – 4u theorie (AT 5019)

Pivo beschikt over een gespecialiseerd opgeleid docententeam die op professionele wijze en op wettelijke basis, prioritaire rijden op de openbare weg aanleren tijdens reële verkeerssituaties, op maat en ter plaatse in de eigen werkomgeving. Na een verkennend gesprek tekenen wij een opleidingstraject uit, en dit binnen het beschikbare budget. Verkeersveiligheid is essentieel, maar ook sensibilisering, nazorg, beleidsondersteuning en een individuele evelautaie per bestuurder maken deel uit van het brede aanbod.

Snelheid tijdens prioritair rijden wordt verkeersveiligheid voor iedereen ! 

Inhoud

  • Wetgevend kader
  • Gebruik van blauwe lichten en van de sirene
  • Mens, weg, voertuig
  • Snelheid, remweg en stopafstand
  • Bewust prioritair rijden
  • Valkuilen prioritair rijden
  • Tijdwinst en veiligheid
  • Analyse van een prioritaire rit
  • Voorbeeldfunctie prioritair rijden met een herkenbaar voertuig

Leerdoelstellingen

Een theoretische opleiding, opgevat als een groepsgesprek. Je weet wat prioritair rijden inhoudt en welke risico’s er aan verbonden zijn. Je kan een inschatting maken van het doel en de noodzaak om prioritair rijgedrag op veilige wijze te verwezenlijken. Je kent de wetgeving ter zake. Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie

Doelgroep

Je bent belast met prioritaire rijopdrachten. Ook de verantwoordelijken binnen de organisatie die instaan voor de opvolging van het rijgedrag van medewerkers en de appreciatie ervan bij onregelmatigheden.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de zoneleiding

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, ervaringsuitwisseling, groepsdiscussie, zelfevaluatie.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 4 uur
Prijs 595,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven