VERKEER - Rijbewijs, regelgeving en controle op het Belgische rijbewijs - PIVO

VERKEER – Rijbewijs, regelgeving en controle op het Belgische rijbewijs

Inhoud

  • Het Belgische rijbewijs.
  • Regelgeving.
  • Categorisering in de verschillende voertuigcategorieën.
  • De scholing en het voorlopig rijbewijs.
  • De vakbekwaamheid.
  • Het verbaliserend optreden.
  • De beveilings- en bestraffingsmaatregelen inzake het rijbewijs.
  • Nabespreking.

Leerdoelstellingen

Je kent de wetgeving en Europese richtlijnen inzake het Belgische rijbewijs. Je kent de verschillende rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren. Je kan een kwaliteitsvolle controle hierop uitvoeren.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 120,00
EDA-nummer EDA4353
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Meer informatie