Rijbewijs A - Praktijk - PIVO

Rijbewijs A – Praktijk

Je bent werkzaam bij de politie (administratief of operationeel) en je bent nog niet in het bezit van een rijbewijs voor de motorfiets (rijbewijs categorie A). Je wenst dit te behalen in het kader van jouw functie. 

Deze functionele opleiding wordt doorlopend per twee kandidaten georganiseerd.

De beschikbare opleidingsdagen worden per sessie door PIVO vastgelegd. 

Inhoud

Praktijk (20u):

  • Veiligheidsaspecten binnen de risicoanalyse van toepassing tijdens de opleiding.
  • Manoeuvres op afgesloten terrein.
  • Rijden op de openbare weg.
  • Rijvaardigheidstraining.
  • Voorbereiding examen.
  • Examen praktijk - manoeuvres op afgesloten terrein en rit op de openbare weg.

Leerdoelstellingen

Je slaagt in het afleggen van de vastgelegde examenmanoeuvres op een afgesloten terrein en kan nadien een examenrit op de openbare weg op afdoende wijze uitvoeren. Je behaalt een Belgisch/Europees rijbewijs voor de categorie A (motorfiets cilinderinhoud min. 595cm³).

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur of commissaris van politie of calog personeelslid en maakt gebruik van een dienstvoertuig bij de uitoefening van je ambt.

Je bent drager van de wettelijk voorgeschreven motorkledij.

Deelnamevoorwaarden

Je bent in het bezit van een attest slagen - Rijbewijs moto categorie A - Theorie.

Een attest van slagen theoretisch examen motorfiets A afgeleverd door een erkend examencentrum wordt gelijkgesteld aan bovenstaande.

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

De cursist moet de minimumleeftijd van 24 jaar hebben bereikt die vereist is voor het behalen van een rijbewijs categorie A.

Indien de cursist minstens twee jaar in het bezit is van een geldig rijbewijs categorie A2, is de vereiste minimumleeftijd 22 jaar.

Zij volgen de opleiding met eigen motorkledij en helm (politioneel of burger).

Pivo voorziet in de lesmotoren.

 

Lesmethode en werkvormen

Voornamelijk doceren, onderwijsleergesprek, zelfstudie, demonstratie en praktijkuitvoering. Praktijkoefeningen op afgesloten terrein en op de openbare weg.
Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding. 
Uitsluitend examen praktijk in de politieschool: 10 manoeuvres op afgesloten terrein en ca. 30 min. examenrit op openbare weg.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 24 uur
Prijs 1.175,00
EDA-nummer EDA4816
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven