Rijbewijs Categorie C - Theorie en Praktijk (+ 7,5T) - PIVO

Rijbewijs Categorie C – Theorie en Praktijk (+ 7,5T)

Je bent werkzaam bij de politie (administratief of operationeel) en je bent nog niet in het bezit van een rijbewijs voor een motorvoertuig categorie C. Je wenst dit te behalen in het kader van jouw functie. 

Deze functionele opleiding wordt doorlopend per twee kandidaten georganiseerd.

De beschikbare opleidingsdagen worden per sessie door PIVO vastgelegd. 

 

Inhoud

Theorie (18u):

  • Wegcode van toepassing op het rijbewijs, met zelfstudie via handboek en theoretisch examen.

Praktijk (30u):

  • Veiligheidsaspecten binnen de risicoanalyse van toepassing tijdens de opleiding.
  • Manoeuvres op afgesloten terrein.
  • Rijden op de openbare weg.
  • Rijvaardigheidstraining.
  • Voorbereiding examen.
  • Examen praktijk – manoeuvres op afgesloten terrein en rit op de openbare weg.

Leerdoelstellingen

Je slaagt in een theoretische examen voor een rijbewijs met categorie C. Je slaagt in het afleggen van de vastgelegde examenmanoeuvres op een afgesloten terrein en kan nadien een examenrit op de openbare weg op afdoende wijze uitvoeren. Je behaalt een Belgisch/Europees rijbewijs voor de categorie C (lengte voertuig minimum 8 meter, breedte minimum 2,40 meter en MTM ten minste 12.000kg).

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur of commissaris van politie of calog personeelslid en maakt gebruik van een dienstvoertuig bij de uitoefening van je ambt.

Deelnamevoorwaarden

Je maakt gebruik van een dienstvoertuig bij de uitoefening van je ambt. Je bent in het bezit van een geldig medisch geschiktheidsattest.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Doceren, onderwijsleergesprek, zelfstudie, demonstratie en praktijkuitvoering.

Beoordelingswijze

Uitsluitend examen theorie in de politieschool a.d.h.v. 50 vragen.

Praktijkoefeningen op afgesloten terrein en op de openbare weg. 

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Uitsluitend examen praktijk in de politieschool: 4 manoeuvres op afgesloten terrein en ca. 45 min. examenrit op openbare weg.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 48 uur
Prijs 1.910,00
EDA-nummer EDA4317
Edities Geen editie gepland
Alle details weergeven
Inschrijven