Rijbewijs C1 (MTM -7,5t) - Praktijk (AT5012) - PIVO

Rijbewijs C1 (MTM -7,5t) – Praktijk (AT5012)

Je wilt het rijbewijs C1 behalen. Je zal een praktijkopleiding volgen zodat je voorbereid bent tot het behalen van het rijbewijs

Inhoud

Praktijk:

  • Voertuigverkenning (bedieningsorganen, bestuurderszetel en spiegels afstellen).
  • Terreinoefeningen (voorbereiding op examenmanoeuvres, voertuigbeheersing en voorafgaande controles).
  • Rijden op de openbare weg (voorbereiding op het examen, voertuigbeheersing).
  • Examen praktijk - manoeuvres op afgesloten terrein en rit op de openbare weg.

Leerdoelstellingen

Je slaagt in het afleggen van de vastgelegde examenmanoeuvres op een afgesloten terrein en kan nadien een examenrit op de openbare weg op afdoende wijze uitvoeren. Je behaalt een Belgisch/Europese rijbewijs voor de categorie C1.

Doelgroep

Je bent een brandweerman in het bezit van een voorlopig rijbewijs C1.
De praktijklessen (12 uren) gebeuren met 2 cursisten per vrachtwagen. Via het korps kan de cursist verder begeleid worden om vaardigheden en automatismen verder te ontwikkelen.
Een herhalingsles + het examen is individueel (4 uren).
Extra opleidingsdag(en) kan indien nodig op aanvraag georganiseerd worden.

Deelnamevoorwaarden

Cursist is in het bezit  van het rijbewijs B en is geslaagd in het theoretisch examen voor rijbewijs C1 (Doc NO3).

Lesmethode en werkvormen

Voornamelijk doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en praktijkuitvoering. Praktijkoefeningen op afgesloten terrein en op de openbare weg.
Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
De praktijklessen worden met een speciale uitgeruste opleidingsvrachtwagen.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.
De examens dienen afgelegd te worden in een erkend examencentrum: 4 manoeuvres op afgesloten terrein en ca. 45 min. examenrit op openbare weg.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 16 uur
Prijs 880,00
Erkenning Attest afgeleverd door het examencentrum na slagen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven