VERKEER - Rij- en rusttijden, Europese vereisten - bijscholing 16u - PIVO

VERKEER – Rij- en rusttijden, Europese vereisten – bijscholing 16u

Inhoud

Theorie 8u:

  • Vo 165/2014 betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer.
  • Vo 561/2016 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad.
  • Uitvoerings-KB 17/10/16.
  • Boetecatalogus.

Praktijk 8u:

  • Veiligheidsaspecten binnen de risicoanalyse van toepassing tijdens de opleiding.
  • Controle op de openbare weg op voertuigen, uitgerust met een tachograaf.

Leerdoelstellingen

Je kent het wettelijk kader rond het KB 17/10/2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden. Je kent de werkingsprincipes van de analoge en digitale tachograaf. Je kan de rij- en rusttijden opvragen in beide systemen en informatie synthetiseren in functie van verdere verwerking en implementatie. Je kan inbreuken vaststellen bij fraude of misbruiken tegen deze regelgeving. Je kan werken volgens de nieuwe Europese richtlijnen. Je kan de aangepaste boetecatalogus gebruiken.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Je hebt voorkennis betreffende verordening EEG 561 en EEG 3821/85.
Zijn vrijgesteld, de leden die de opleiding van 40u hebben gevolgd tussen 2 maart 2016 en 21 november 2016 voor zover dat deze opleiding een module over verordening EG 165/2014 bevat. Ook vrijstelling voor de leden die de opleiding TTT Tacho (EDA5960) hebben gevolgd.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en oefeningen met praktijkdag en veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 16 uur
Prijs 320,00
EDA-nummer EDA6044
Startdatum 21-10-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven
Inschrijven

Planning

Startdatum
21-10-2024
Prijs
330,00
Bijeenkomsten
2 bijeenkomsten
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.