VERKEER - Rij- en rusttijden, Europese vereisten - basis 48u - PIVO

VERKEER – Rij- en rusttijden, Europese vereisten – basis 48u

Inhoud

Theorie:

 • Wettelijke reglementering inzake de voorschriften van sociale aard en toepassing van de boetecatalogus.
  • Vo 165/2014 betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer.
  • Vo 561/2016 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad.
  • Uitvoerings-KB 17/10/16.
 • Bespreking van het digitaal controleapparaat, bestuurderskaart, bediening van het apparaat, …
 • Bespreking en analyse van de belangrijkste afdrukken van het controleapparaat.
 • Didactische oefeningen met terugkoppeling naar de boetecatalogus.

Praktijk:

 • Veiligheidsaspecten binnen de risicoanalyse van toepassing tijdens de opleiding.
 • Controle op de openbare weg van voertuigen uitgerust met een tachograaf.

Leerdoelstellingen

Je kent het wettelijk kader rond het KB 17/10/2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden. Je kent de werkingsprincipes van de analoge en digitale tachograaf. Je kan de rij- en rusttijden opvragen in beide systemen en informatie synthetiseren in functie van verdere verwerking en implementatie. Je kan inbreuken vaststellen bij fraude of misbruiken tegen deze regelgeving. Je kan werken volgens de nieuwe Europese richtlijnen. Je kan de aangepaste boetecatalogus gebruiken.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en oefeningen met praktijkdag en veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 48 uur
Prijs 850,00
EDA-nummer EDA6466 en EDA6465
Edities 1 edities Zie alle startdatums
Alle details weergeven
Inschrijven

Planning

Editie
VERKEER - Rij- en rusttijden, Europese vereisten - Basis 48u
Prijs
850,00
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.