Redden van dieren - omgaan met dieren in nood (AT3311) - PIVO

Redden van dieren – omgaan met dieren in nood (AT3311)

Dit is de voortgezette opleiding Redden van dieren (AT3311).

Inhoud

Theorie

Basiskennis Standaard Operatie Procedure (SOP)  “Redden van dieren”;

• Inschatten van risico’s: gedrag van dieren;

• Minimale PBM’s noodzakelijk bij opstart of uitvoering   van de interventie;

• Eerste hulp bij ongevallen:

- Inhoud van de EHBO-koffer.

- Gespecialiseerde zorgen bij beten en vergiftiging.

 

Praktijk

 • Mogelijkheden beschikbare middelen in de eerste autopomp voor het redden van dieren;
 • Handelingen die het hulpverleningsteam kan uitvoeren in afwachting van de komst van een adviseur en/of gespecialiseerd reddingsteam red van dieren voor complexe interventies. 
 • Kennismaking reddingstechnieken voor grote huisdieren

 

Leerdoelstellingen

 • De basisbeginselen van de Standaard Operatie Procedure (SOP) “Redden van dieren” kennen;
 • Basiskennis bezitten over het gedrag van dieren;
 • Weten hoe zich te kunnen beschermen tegen de gevaren van bepaalde dieren;
 • Weten welke eerste hulp kan worden verleend gebruik makend van de EHBO-koffer;
 • Onderscheid kunnen maken tussen eenvoudige en complexe reddingen.
 • Weten in welke gevallen bijstand te kunnen vragen aan een adviseur en/of       gespecialiseerd reddingsteam redden van dieren voor complexe interventies; 
 • Het basis redgereedschap uit de eerste autopomp kunnen opnoemen, onderscheiden en effectief kunnen hanteren;
 • De handelingen kunnen uitvoeren in afwachting van de komst van een adviseur en/of gespecialiseerd reddingsteam redden van dieren bij complexe interventies;
 • Veilig en in team kunnen interveniëren (onder leiding van een adviseur redden van dieren.

Doelgroep

Alle personeelsleden van de openbare hulpdiensten.; 

Beoordelingswijze

Permanente evaluatie, met schriftelijke weerslag

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs Nader te bepalen
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven