RAAVIS – Vreemdelingen - Onregelmatig verblijf - PIVO

RAAVIS – Vreemdelingen – Onregelmatig verblijf

Het doel van deze opleiding is aan elk betrokken personeelslid van de lokale of federale politie de mogelijkheid te bieden om voldoende kennis te verwerven om de toepassing OPI – ANG – Pol Office – Vreemdelingen - Onregelmatig verblijf (RAAVIS) als eindgebruiker op correcte wijze te gebruiken.

Inhoud

  • Algemene inleiding
  • Inleiding aan het gebruik van een module Pol Office
  • Creatie van een rapport en opvolging

Doelgroep

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur of officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.

Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Prijs 40,00
EDA-nummer EDA3829
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven