VERKEER - Proces-verbaal en Onmiddellijke Inningen, kwaliteitsvol opstellen - PIVO

VERKEER – Proces-verbaal en Onmiddellijke Inningen, kwaliteitsvol opstellen

Inhoud

  • Gedepenaliseerde inbreuken: toepassingsgebied en regelgeving.
  • Proces-verbaal van waarschuwing: toepassingsgebied, regelgeving en kwaliteit/inhoud.
  • Onmiddellijke inning: categorisering, intrekking rijbewijs, bevoegdheden, toepassingsgebied en procedures, documenten, uitzonderingen en consignatie.
  • Inhoud van het kwalitatieve proces-verbaal: wegcode, alcohol in het verkeer, niet-verzekerd sturen, technische controle, het rijbewijs.
  • Nabespreking.

Leerdoelstellingen

Je kent de regelgeving met betrekking tot het verkeer en kan de juiste notities neerschrijven tijdens het vaststellen van verkeersgerelateerde inbreuken. Je kan overgaan tot het opstellen van het kwaliteitsvol proces-verbaal inzake verkeersinbreuken.
Herhaling van de regelgeving en bespreking van voorkomende probleemgevallen.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur of officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA3148
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven