Prijsherzieningen - PIVO

Prijsherzieningen

Deze opleiding is meer dan een opleiding over de wetgeving overheidsopdrachten. In deze opleiding leer je meer over het inkoopvak als zodanig. De wetgeving wordt gezien als een middel en niet als het doel van de overheidsinkoper. Er wordt telkens besproken hoe de overheidsinkoper dat dan kan doen. Na de opleiding ken je de finesses van het inkoopproces, prijsherzieningen en onderhandelen.

Inhoud

  • De basis van inkoop: best practices, het inkoopproces, de inkoopstrategie.
  • Het inkopen van diensten: Service Level Agreements, Key Performance Indicators.
  • De jaarrekening van de leverancier voor niet-financiëlen.
  • Prijsherzieningen
  • Onderhandelen

Doelgroep

Alle inkopers die tijdens de uitvoering van hun taak in aanraking komen met de regelgeving overheidsopdrachten.
Deelnemers worden verondersteld op z'n minst noties te hebben van de wetgeving overheidsopdrachten.

Lesmethode en werkvormen

Theoretische uiteenzetting met aandacht voor de praktische voorbeelden en toepassingen.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 3 uur
Prijs 90,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven