Praktische personeelsadministratie: zorgkrediet en thematische verloven - PIVO

Praktische personeelsadministratie: zorgkrediet en thematische verloven

Zoek je een praktisch gerichte opfrissing van zorgkrediet en thematische verloven, zoals ouderschapsverlof, palliatief verlof en medische bijstand? Tijdens deze opleiding bekijk je de relevante reglementering voor zowel contractuele en statutaire werknemers van de lokale en provinciale besturen als voor contractuele werknemers bij andere overheidsbesturen. Ook de belangrijkste documenten en handelingen per thema komen aan bod.

Inhoud

 • Terugblik en achtergrond ‘loopbaanonderbreking’.
 • Thematische verloven.
  • Palliatief verlof.
  • Medische bijstand.
  • Ouderschapsverlof.
  • Mantelzorgverlof
 • Welke mogelijkheden biedt het nieuwe zorgkrediet?
 • Vergelijking van de zorgkredietformules met thematische verloven.
 • Verplichtingen en formaliteiten/aangiften werkgever en werknemer bij elk van de formules.
 • Welke invloed hebben deze uitkeringen op belastingen?
 • Welke invloed hebben de verschillende formules op het pensioen?

Leerdoelstellingen

Je kent de basisregels van zorgkrediet en thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof, medische bijstand) in de reglementering voor contractuele en statutaire werknemers van de lokale en provinciale besturen en voor contractuele werknemers bij andere overheidsbesturen. Je kunt de belangrijkste aangiftes en handelingen hierbij uitvoeren.

Doelgroep

Medewerkers personeels- en loonadministratie maar ook personen die vanuit besturen verantwoordelijk zijn voor het personeel en de loonadministratie behoren tot de doelgroep.

Lesmethode en werkvormen

De nadruk ligt op het praktijkgerichte, eventuele cases of vragen kunnen op voorhand doorgegeven worden en zullen verwerkt worden in de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Prijs 180,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven