Praktische personeelsadministratie: re-integratietraject vs. traject medische overmacht - PIVO

Praktische personeelsadministratie: re-integratietraject vs. traject medische overmacht

Eind 2022 wijzigde het KB re-integratie en werd er ook een aparte procedure uitgewerkt rond medische overmacht. Deze opleiding heeft als doel je wegwijs te maken in de verplichtingen alsook de mogelijkheden van zowel het re-integratietraject als het traject medische overmacht.

Inhoud

  • Schets van  beide trajecten.
  • Rol van de verschillende betrokkenen in het traject.
  • Verschillende stappen in de trajecten.
  • Veelgestelde vragen en antwoorden.
  • Toelichting bij de verschillen in het KB tussen contractuelen en statutairen.
  • Re-integratiebeleid als onderdeel van een ruimer beleid van de organisatie.

Leerdoelstellingen

Je hebt zicht op de verplichtingen en de mogelijkheden van de regelgeving rond de re-integratie van langdurig zieken.

Doelgroep

Medewerkers in lokale besturen die instaan voor het initiëren of opvolgen van de re-integratietrajecten, medewerkers personeelsdienst, personeelsverantwoordelijken. Specifieke voorkennis is niet nodig.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Prijs 180,00
Startdatum 17-10-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
17-10-2024
Prijs
180,00
Bijeenkomsten
2 bijeenkomsten
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.