Politioneel functioneren in een superdiverse context - PIVO

Politioneel functioneren in een superdiverse context

Je krijgt inzicht in het begrip superdiversiteit. Je kan reflecteren over je eigen kijk op onze samenleving waardoor je je sociale en interculturele vaardigheden ontwikkelt. Je weet dat kennis en begrip van etnisch-culturele minderheden (ECM) het politioneel omgaan vergemakkelijkt.

Inhoud

  • COP-model.
  • Superdiversiteit.
  • Gelaagde gediversifieerde identiteit of “monolitische” identiteit. Beeldvorming. Culturele eigenheid: Inhoud en definitie / de cultuurbril / de cultuurdriehoek / cultuurniveaus / oefeningen over eigen aanpassingsvermogen. Omgaan met “anders” zijn: oordeel / vooroordeel / ervaringsvooroordelen. Professioneel optreden:
  • Interculturele aspecten van communicatie.
  • Sociale en interculturele vaardigheden (aandachtspunten).
  • Casus: Van COP naar ECM. “Belgen aller landen, tijd dat we ons verenigen!”

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie of calogmedewerker

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie en praktijkoefeningen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 16 uur
Prijs 250,00
EDA-nummer EDA5535
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven