Polarisatie: een bedreiging of een buitenkans voor de politie? - PIVO

Polarisatie: een bedreiging of een buitenkans voor de politie?

Polarisatie heeft een grote impact op de politie, niet alleen omdat het kan leiden tot verstoring van de openbare orde of tot haatmisdrijven, maar ook omdat er binnen een gepolariseerde situatie steeds wordt verwezen naar een ‘zij-groep’ in combinatie met bedreigingen, onrechtvaardigheid, veiligheidsrisico’s en de indruk dat er « twee maten, twee gewichten » worden gehanteerd. En dit haalt de overheid en de politie naar de voorgrond. Een politie die zowel beschermt als doet naleven, die de rechtsstaat handhaaft op een neutrale manier, en ook zo gezien wordt, is van cruciaal belang.

Inhoud

  • Het mechanisme ‘Polarisatie’.
  • Polarisatie herkennen in de maatschappij en de politie organisatie.
  • Basiswetten, rollen en gamechangers weergeven.
  • Inzicht verwerven aan de hand van een casus de basiswetten en de rollen binnen polarisatie.
  • Het denkkader en gamechangers toepassen op casussen.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur of hoofdinspecteur van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Onderwijsleergesprek, klassengesprek, oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA7036
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven