Overheidsopdrachten: basisopleiding - PIVO

Overheidsopdrachten: basisopleiding

Na afloop van de opleiding kun je vlot de structuur van de regelgeving en enkele belangrijke begrippen vertalen naar een praktijkvoorbeeld.

Inhoud

  • Waarom overheidsopdrachten?
  • Structuur van de regelgeving.
  • Verschillende soorten procedures.
  • Selectie en gunningscriteria.
  • Drempelbedragen.
  • Publicatietermijnen.
  • Motivering van de gunningsbeslissing.

Doelgroep

Alle medewerkers die tijdens de uitvoering van hun taak in aanraking komen met de regelgeving overheidsopdrachten.
Er is geen voorkennis vereist.

Lesmethode en werkvormen

Naast een syllabus kunnen de cursisten zelf voorbeelden aanbrengen die dan als basis dienen om de regelgeving te verduidelijken.
De theoretische benadering zal worden teruggekoppeld naar praktische voorbeelden.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Prijs 180,00
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven