Evaluatiecyclus en jaarrekening voor financiële medewerkers - PIVO

Evaluatiecyclus en jaarrekening voor financiële medewerkers

Hoe maak je de jaarrekening op? Na de opleiding ken je het volledige proces van de opmaak van de jaarrekening alsook de onderlinge samenhang tussen de verschillende onderdelen.

Inhoud

  • De opmaak van de beleidsnota en de financiële nota van de BBC-jaarrekening.
  • Het budgettaire luik van de jaarrekening: inhoud van de wettelijke schema’s en hun onderlinge samenhang.
  • De opmaak van de waarderingsregels en de eindejaarsverrichtingen.
  • Het algemene luik van de jaarrekening: inhoudelijke bespreking van de rubrieken van de balans en de staat van opbrengsten en kosten.

Doelgroep

Medewerkers van de dienst financiën, schepenen van financiën.
Enige voorkennis van lokale financiën is vereist, enige kennis van dubbel boekhouden is een pluspunt.
 

Lesmethode en werkvormen

Toelichting van het theoretisch kader om dit nadien te toetsen aan de praktijk via oefeningen en praktijkgevallen. 

Details

Kenmerk Waarde
Duur 6 uur
Prijs 170,00
Startdatum 13-12-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven

Planning

Startdatum
13-12-2024
Prijs
170,00
Bijeenkomsten
2 bijeenkomsten
Locatie
Provinciehuis Leuven
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.