Operationeel gebruik van de ANPR - PIVO

Operationeel gebruik van de ANPR

Na  het einde van de opleiding worden volgende doelen vooropgesteld :

Ervoor zorgen dat elke GPI-medewerker die toegang heeft tot de ANPR-databanken het wettelijk kader kent waarbinnen men moet handelen. Ervoor zorgen dat elke GPI-medewerker die toegang heeft tot de AMS-omgeving (de ANPR-databank) hier technisch mee kan werken voor operationele doeleinden. Ervoor zorgen dat elke operationele medewerker het concept achter HIT-opvolging (door CIC of niet) begrijpt en ernaar kan handelen.

Inhoud

Wettelijkheid en filosofie

  • Geschiedenis - Filosofie van ANPR-project - Wettelijkheid (WPA, GBW, BOM, ....)

Werkingsprincipe ANPR (met terminologie)

  • Reads versus hits - Correlatie ANPR (technische gegevensbank) met ANG of andere databanken

Blacklists – Whitelists - (Inter)nationale blacklists - Lokale blacklists

  • Operationeel gebruik AMS

Hitopvolging door CIC

  • Reactie ploegen - protocol VBR

Onderzoeksvragen

  • Hoe uitvoeren - hoe interpreteren - wat mag en wat mag niet?

Dringend opsporen

  • Uitleg werking + betekenis - rol RTIC/DAO

Doelgroep

Deze opleiding staat open voor alle operationele medewerkers, operationeel kader ongeacht graad of Calog

Voor stuk onderzoeksvragen is het aangewezen dat de deelnemers toegang moeten hebben tot AMS (verkregen via hun Korpschef).

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.  

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.

Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA7828
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven