Omgaan met psychiatrische urgenties - PIVO

Omgaan met psychiatrische urgenties

Op het einde van de opleiding kan je bij het tussenkomen in eerste lijn, een definitie geven van een psychiatrische crisis, de oorzaken opsommen van psychiatrische urgenties, suïcidaliteit, psychose, schizofrenie, delirium herkennen en hier op een gepaste wijze mee omgaan, bij agitatie en agressie op de juiste manier handelen om een crisis te voorkomen en op de juiste manier interveniëren bij een psychiatrische urgentie

Inhoud

 • Inleiding: de psychiatrische crisis: Definitie - Kenmerken - Oorzaken.
 • Psychiatrische urgenties:
  • Suïcidaliteit - Kenmerken en mogelijke interventies.
  • Psychose en schizofrenie - Kenmerken en mogelijke interventies.
  • Delirium - Kenmerken en mogelijke interventies.
  • Agitatie en agressief gedrag - Kenmerken en mogelijke interventies.
 • Interveniëren.

Doelgroep

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde

Lesmethode en werkvormen

Theorie met praktijkvoorbeelden en toepassingen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 130,00
EDA-nummer EDA3557
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven