Omgaan met conflicten en agressie - PIVO

Omgaan met conflicten en agressie

Je kan omgaan met agressie en passend reageren. Je kan conflict reducerend optreden en rust brengen in de gespreksvoering tijdens tussenkomsten. Je werkt in de namiddag met acteurs om de theorie in de praktijk om te zetten.

Inhoud

  • Soorten agressie en de passende benadering.
  • Overredingstechnieken.
  • Het gebruiken van geweldloze verweervormen.
  • Macht en onmacht in politiewerk.
  • Provocatie en manipulatie.
  • Agressie t.o.v. het uniform en andere maatschappelijke fenomenen.
  • Het maken van een risico-inschatting.
  • Casuïstiek en rollenspelen.

Doelgroep

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.

Deelnamevoorwaarden

Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Onderwijsleergesprek, praktijkvoorbeelden, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 8 uur
Prijs 202,00
EDA-nummer EDA2148
Startdatum 21-05-2024 Zie alle startdatums
Alle details weergeven
Inschrijven

Planning

Startdatum
21-05-2024
Prijs
202,00
Bijeenkomsten
1 bijeenkomst
Locatie
PIVO
Beschikbare plaatsen
Beschikbaar.