OGP Light (60 uur) - PIVO

OGP Light (60 uur)

Het basiskader OGP/HPK is in staat om op basis van zijn bevoegdheden OGP/HPK een bijdrage te leveren in een informatie en/of gerechtelijk onderzoek door het uitvoeren van taken en opdrachten waarin hij functioneel (zowel tactisch als operationeel) de leiding heeft. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en het verloop, tevens de resultaten van de uitgevoerde opdrachten. Hij is evenwel niet verantwoordelijk voor de coördinatie van de diverse taken en opdrachten en laat zich niet in met het management van de onderzoeken. Hij weet wel zijn opdrachten degelijk te situeren zowel beleidsmatig, tactisch als operationeel en kent zijn plaats in de organisatie met name basiskader. Zo voert hij geen taken/opdrachten uit die behoren tot het middel of hoger management, noch vervangt hij deze personen in de organisatie van de dienst.

Inhoud

  • Module 1.1. Het interventiekader inzake gerechtelijke politie.
  • Module 1.2. De afstapping ter plaatste.
  • Module 1.3.3. De huiszoeking en inbeslagname.
  • Module 1.3.4. De fouille en de vrijheidsbeneming.
  • Module 1.3.5. Bijzondere opsporings- en onderzoekstechnieken.
  • Module 2.1. Informatie met betrekking tot bijzondere wetten en competenties OGP.
  • Module 2.2. De OGP ten opzichte van kwetsbare personen.

Doelgroep

  • Politieambtenaren van het basiskader die voor 4 februari 2019 werden aangewezen, al dan niet met het brevet van luik 1 van de functionele gerechtelijke opleiding op zak, aangewezen voor een betrekking in een onderzoeks- en opsporingsdienst van de Lokale Politie of aangesteld zijn voor een betrekking binnen de algemene directie gerechtelijke politie van de Federale Politie die de OGP-bevoegdheid nog niet hebben.
  • Werkzaam zijn in een lokale politiezone binnen de provincie Vlaams Brabant.

Lesmethode en werkvormen

Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie en praktijkoefeningen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Schriftelijk examen

Mondeling examen

Details

Kenmerk Waarde
Duur 60 uur
Prijs 778,00
EDA-nummer EDA7098
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven