OFF2r28 - Brandpreventie in gebouwen - niveau 2 (PREV-2) - PIVO

OFF2r28 – Brandpreventie in gebouwen – niveau 2 (PREV-2)

Inhoud

 • Hfdst 1: Algemene reglementering brandpreventie
 • Hfdst 2: Actieve brandbeveiligingsmiddelen
 • Hfdst 3: Weerstand tegen brand
 • Hfdst 4: Reactie bij brand
 • Hfdst 5: Gebouwenconstructies
 • Hfdst 6: Stage en praktijk

 

Specialisatiemodules

 • SM1: Specifieke reglementering brandpreventie
 • SM2: Bijlage 6 instapmodule
 • SM3: Richtlijn parkeergebouwen
 • SM4: Branddetectie
 • SM5: Praktijkoefeningen AB en RWA
 • SM6: Planlezen

Leerdoelstellingen

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

 • de algemene wetgeving inzake brandpreventie in België kunnen opzoeken en verklaren;
 •  de begrippen met betrekking tot brandpreventie kunnen definiëren en verklaren evenals een brandpreventieverslag kunnen opstellen;
 • alle actieve beschermingsmiddelen (blusprincipes en blusagentia, automatische brandblusinstallaties en branddetectie) kunnen benoemen en verklaren, en ze op een gepaste manier kunnen invoegen in een brandpreventieverslag.
 • de begrippen weerstand tegen brand en reactie bij brand van materialen, zoals Rf, REI, beproevingsmethoden, brandattest en controle van de brandweerstand van wanden en doorvoeringen, kunnen omschrijven en verklaren;
 • de reactie bij brand van materialen kunnen definiëren en uitleggen.
 • de begrippen draagstructuur, belasting en stabiliteit van gebouwen of delen van gebouwen kunnen uitleggen;
 • de in de bouw gebruikte materialen en de verschillende gangbare constructieprincipes kunnen verklaren en vergelijken, de karakteristieken van de bouwdelen van een gebouw en de gebruikte afwerkingstechnieken kunnen opnoemen;
 • de verschillende onderdelen van een bouwdossier van een gebouw en de conventies en grafische weergaven (ligging, schaalweergave, 3D-beeld...) kunnen opnoemen en verklaren en kunnen gebruiken in het kader van een preventiedossier.
 • de praktische toepassingen van brandpreventie kunnen vaststellen, uitleggen en uitvoeren en praktijkervaring opdoen in een andere dan de eigen brandweerzone.
 • een gefundeerd brandweeradvies en -verslag kunnen opmaken. 

Doelgroep

Brandweermannen en vrouwen die aangesloten zijn bij een openbare brandweerzone.

Deelnamevoorwaarden

Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

Deze module bestaat uit 56u theorie en 24u koude praktijk.

Beoordelingswijze

Na het volgen van deze module zal er een schriftelijk en praktisch examen alsook een stage afgelegd worden

Details

Kenmerk Waarde
Duur 80 uur
Prijs 520,00
Erkenning Certificaat
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven