OFF2r25 - FOROP-2 - PIVO

OFF2r25 – FOROP-2

Inhoud

 • Hfdst 0: Inleiding opleiding
 • Hfdst 1: De opleidiingen, hun zonale opleiddingsbeleid en de taak van de specialist VTO
 • Hfdst 2: Behoefteanalyse
 • Hfdst 3: Gebruik van ICT
 • Hfdst 4: Concept van het opleidingspakket
 • Hfdst 5: Evaluatie
 • Hfdst 6: Selecteren, coachten en managen van instructeurs
 • Hfdst 7: Als specialist VTO werken binnen de HVZ

Leerdoelstellingen

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

 • Bijdragen aan de (verdere) ontwikkeling van het zonale opleidingsbeleid met oog voor kwaliteit
 • Noden en vragen tot opleiding analyseren, beoordelen en bijsturen in het belang van een optimale werking van de hulpverleningszone
 • De mogelijkheden van ICT voor onderwijs en opleiding onderzoeken op efficiëntie, toepasbaarheid en relevantie
 • Op basis van inzicht in pedagogische hulpmiddelen en evaluatiemiddelen, bestaande middelen integreren en/of nieuwe middelen ontwerpen rekening houdende met de kwaliteitseisen
 • De rol van leiderschapsfuncties die belangrijk zijn voor het bewaken van het  opleidingsbeleid van de hulpverleningszone analyseren, beargumenteren en invullen

Doelgroep

Brandweermannen en vrouwen die aangesloten zijn bij een openbare brandweerzone.

Deelnamevoorwaarden

Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

Deze module bestaat uit 28u theorie en 12u koude praktijk

Beoordelingswijze

 • Na het volgen van deze module zal er een schriftelijk exaùenopdracht zijn.
 • voor deze moduel geldt een permanente evaluatie..

Details

Kenmerk Waarde
Duur 40 uur
Prijs 260,00
Erkenning Certificaat
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven