OFF2r22 - Crisisbeheer - niveau 1 en 2 (CRI-1 en CRI-2) - PIVO

OFF2r22 – Crisisbeheer – niveau 1 en 2 (CRI-1 en CRI-2)

Deze module bestaat uit Crisisbeheer, disciplines+Dir-BW, SEVESO, Incidenten, Radiocommunicatie, ICS en Cases.

Inhoud

 • Hfdst 1: Grote ongevallen - analyse en crisisbeheer
 • Hfdst 2: De 5 disciplines – gedetailleerde presentatie
 • Hfdst 3: De functie Dir-Bw en Dir-Bw adj: de operationele directie van de hulpverlening op het
  terrein
 • Hfdst 4: Noodsituaties met radiologische risico's
 • Hfdst 5: De SEVESO richtlijn - diepgaande studie
 • Hfdst 6: De rol van Dir-Bw in een noodsituatie (reflexfiche)
 • Hfdst 7: De crisicommunicatie

Leerdoelstellingen

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

 • Het uitleggen van de principes inzake risicobeheer en van de acties die de Dir-Bw moet nemen bij een noodsituatie.
 • Het opnemen van de functie van Dir-Bw bij een noodsituatie. 
 • Zijn integratie in de bevelvoeringsketen om de doelstellingen voor het optimale beheer van een noodsituatie te bereiken.

Doelgroep

 • Alle adjudanten houder van het brevet OFF1 of alle luitenanten

Deelnamevoorwaarden

 • Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

 • Deze module bestaat uit 20u theorie en 20u koude praktijk.

Beoordelingswijze

 • Na het volgen van deze module zal er een schriftelijk en praktisch examen zijn.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 64 uur
Prijs 416,00
Erkenning Certificaat
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven