OFF2p01 - Operationele Benadering - PIVO

OFF2p01 – Operationele Benadering

Deze module bestaat uit Fire Dynamics.

Inhoud

 • Hfdst 1: Ontstekingsgedrag
 • Hfdst 2: Vlamuitbreiding
 • Hfdst 3: Pre-flachoverbrand
 • Hfdst 4: Volontwikkelde brand

Leerdoelstellingen

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

Ontstekingsgedrag van stoffen

 • Ontsteking door een warmtebron (piloted ignition) en spontane ontbranding kunnen beschrijven.
 • Ontsteking van gasmengsels kunnen beschrijven en de relevante factoren kunnen toelichten.
 • Ontsteking van vloeistoffen kunnen beschrijven. Belangrijke items zijn het fflashpoint en de relatie tot de meetmethode (open en gesloten cup).
 • Ontsteking van vaste stoffen kunnen beschrijven. Belangrijk is de ontsteking omwille van een externe warmteflux.

Vlamuitbreiding

 • Vlamverspreiding over vloeistoffen kunnen beschrijven.
 • Vlamverspreiding over vaste stoffen kunnen beschrijven met aandacht voor concurrent en countercurrent vlamverspreiding.
 • De impact van oriëntatie van de brandstof kunnen beschrijven met aandacht voor het trench effect.
 • De impact van de (thermische) dikte van een vaste stof op de vlamverspreiding kunnen bespreken.

Mogelijke cases

Het trench effect werd ontdekt naar aanleiding van de dodelijke brand te Kings Cross in 1987. Hier zou tijdens de les aandacht aan besteed kunnen worden.  

Pre-Flashoverbrand

 • Het verloop van brand kunnen beschrijven bij aanwezigheid van voldoende zuurstof.
 • De begrippen RSET en ASET kunnen uitleggen.
 • Het verband tussen straling en flashover kunnen uitleggen.
 • De voorwaarden voor flashover (20 kW/m² op vloerniveau of 600 °C aan het plafond) van buiten kennen als grote orde om te vergelijken met andere zaken.
 • Het twee zone model kunnen bespreken.
 • Kunnen uitleggen hoe de cone calorimeter werkt. (oxygen consumption method)
 • Kunnen bepalen hoeveel vermogen er nodig is om flashover te laten optreden in een ruimte als de formule hiervoor gegeven is.
 • Begrijpen wat de impact is van de bouwmaterialen op de ontwikkeling van de brand.
 • Factoren die een effect hebben op de brandgroei kunnen beschrijven.
 • De 𝛼𝑡² brand kunnen beschrijven en voorbeelden kunnen geven voor de vier verschillende fire growth rates. 

Volontwikkelde brand

 

 • De begrippen brandstof- en ventilatiegecontoleerd wetenschappelijk kunnen benaderen.
 • De volontwikkelde brand kunnen beschrijven met inbegrip van het berekenen van het vermogen van een volontwikkelde brand in een ruimte met slechts één opening.
 • Een energiebalans kunnen opstellen voor een volontwikkelde brand in een ruimte en de verschillende energiestromen kunnen benoemen.
 • Tijd-temperatuurscurven van realistische branden kunnen beschrijven (de parametrische brand).
 • Het verschil tussen de tijd-temperatuurscurve van een parametrische brand en de standaardbrandcurve kunnen bespreken.
 • Het verschil begrijpen tussen brandweerstand, zoals bepaald in een proefopstelling en de brandweerstand wanneer blootgesteld aan een echte brand in een echt gebouw.

Doelgroep

 • Alle adjudanten houder van het brevet OFF1 of alle luitenanten

Deelnamevoorwaarden

 • Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

 • Deze module bestaat uit 32u theorie.

Beoordelingswijze

 • Na het volgen van deze module zal er een schriftelijk examen zijn.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 32 uur
Prijs 278,00
Erkenning Certificaat
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven