OFF103 - Coaching : omgaan met een groep - PIVO

OFF103 – Coaching : omgaan met een groep

Deze module bestaat uit coaching.

Inhoud

 • Hfdst 1: Inleiding in teamcoaching
 • Hfdst 2: Belangrijke coachingsvaardigheden
 • Hfdst 3: Succesfactoren van een sterk coachingstraject 2
 • Hfdst 4: Specifieke kennis is vereist
 • Hfdst 5: Leidraad voor coaching
 • Hfdst 6: Ontwikkelingsfasen van een groep 7
 • Hfdst 7: Coachen van de teams op een verschillend maturiteitsniveau 8
 • Hfdst 8: Een team coachen: aan de slag!
 • Hfdst 9: Coaching in het geheel van leiderschap

Leerdoelstellingen

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

 • Inzicht verwerven in het communicatieproces
 • Communicatie doelgericht inzetten in het kader van feedback, het beheersen van conflicten, coaching en situationeel leidinggeven

Doelgroep

 • Alle sergeanten houder van het brevet adjudant of alle adjudanten

Deelnamevoorwaarden

 • Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

 • Deze module bestaat uit 3u theorie en 2u koude praktijk

Beoordelingswijze

 • Na het volgen van deze module zal er een schriftelijk en praktisch examen zijn.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 5 uur
Prijs 32,50
Erkenning Certificaat
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Inschrijven