OFF1-M2 Crisisbeheer niveau 1 (CRI-1) - PIVO

OFF1-M2 Crisisbeheer niveau 1 (CRI-1)

Inhoud

 • Hfdst 1: Inleiding crisisbeheer
 • Hfdst 2: Wetgeving
 • Hfdst 3: De 5 disciplines
 • Hfdst 4: De 5 verschillende fases (gemeentelijk, provinciaal en federaal)
 • Hfdst 5: De richtlijn SEVESO - inleiding
 • Hfdst 6: De rol van leader van operaties (LVO) bij een noodsituatie (reflexfiche LVO)

Leerdoelstellingen

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

 • Leren nemen van reflexacties die de hoogste officier ter plaatse (leider van de operaties - LVO) moet nemen.
 • Leren beslissen over de eerste reflexacties als LVO bij een noodsituatie.
 • Leren integreren in de bevelvoeringsketen om de doelstellingen voor het optimale beheer van een noodsituatie te bereiken
 • Leren beslissen wanneer de LVO moet opschalen
 • Leren bepalen wanneer een noodplan of fase moet geactiveerd worden
 • De situatie kunnen inschatten in een zeer korte tijdspanne en een bilan opmaken
 • De juiste vragen kunnen stellen
 • Vlot leren werken met ASTRID:
  • Leren omschakelen tussen mono en multi
  • Leren opzoeken in de groepen
  • Blokindex leren aanvragen
  • Op een juiste manier leren opdrachten doorgeven opdat communicatie duidelijk is.

Doelgroep

 • Alle sergeanten houder van het brevet adjudant of alle adjudanten

Deelnamevoorwaarden

 • Inschrijvingen enkel via lokale VTO-verantwoordelijke.

Lesmethode en werkvormen

 • Deze module bestaat uit 10u theorie en 12u koude praktijk

Beoordelingswijze

 • Na het volgen van deze module zal er een schriftelijk en praktisch examen zijn.

Details

Kenmerk Waarde
Duur 24 uur
Prijs 120,00
Erkenning Certificaat
Startdatum Geen startdatum
Alle details weergeven
Meer informatie